HISTORIE

Det nuværende Svenstrup Vandværk blev grundlagt i 1933. Leverancerne af vand var dengang til en mindre kreds af andelshavere omkring Bævervej (dengang Vandværksvej) samt Egernvej (dengang Rolighedsvej). Vandforsyningen blev klaret af 2 boringer på Bævervej helt frem til omkring 1960.

Nu tog  byggeriet af parcelhuse i Svenstrup fart og Svenstrup Vandværk blev udvidet med 1 boring med filteranlæg i Æblehaven samt 2 boringer og pumpehus på Ørnevej.
Der skulle jo bruges vand uden skelen til ressourcerne.

Vandforbruget toppede i begyndelsen af halvfemserne med 300.000m³/år.

På dette tidspunkt blev de kvalitetsmæssige krav til vandet for alvor skærpet. Dengang analyserede man for 8 stoffer. Analyser for pesticider samt andre ønskede og uønskede stoffer blev indført.  I dag analyserer man for mere end 40 stoffer.

Endelig blev der indført statsafgift på vand samt lovgivningsmæssigt bestemt, at der skulle monteres vandure hos samtlige forbrugere. Ud over statsafgiften skulle der nu også betales afgift til dækning af sikkerhedsledninger mellem vandværkerne, således at vandværkerne kunne hjælpe hinanden med vandleverancer, afgift til grundvandsbeskyttelse samt gebyrer til Nordjyllands Amts grundvandsundersøgelser. Kombinationen af de installerede vandmålere samt de nye afgifter resulterede i et kraftigt fald i vandforbruget.

I dag er vandforbruget faldet til ca. 125.000 m³/ år fordelt på 1.208 forbrugere.

Analyserne for pesticider medførte, at de ældste boringer på Bævervej blev taget ud af drift i 1997. Grænseværdierne for BAM var blevet overskredet. 

Svenstrup Vandværk kunne dog uden problemer opretholde forsyningen med de tilbageværende anlæg på Ørnevej og i Æblehaven.
Analyser udtaget på Ørnevej viste efterhånden et stigende nitratindhold – et problem der i første omgang blev afhjulpet ved at sænke pumpen dybere ned i boringen, velvidende at dette kun var en midlertidig løsning.

Vandværkets bestyrelse gik derfor i gang med at søge efter en ny egnet kildeplads. 

Med hjælp fra Nordjyllands Amt, hjælp gennem grundvandssamarbejdet samt stor velvilje og imødekommenhed fra Carl Jensen, Frederikshøj, lykkedes det for bestyrelsen at udarbejde et projekt til et nyt vandværk og en ny kildeplads nordvest for Svenstrup, nærmere bestemt på Atletikvej. 

Tilladelsen til borearbejdet og vandindvinding blev givet af Nordjyllands Amt i oktober måned 2003. Samtidig påbegyndte ingeniørfirmaet Niras projekteringen af det nye vandværk.

I november måned 2003 modtog Svenstrup Vandværk et påbud fra Tilsynsmyndigheden med krav om forbedring af vandkvaliteten for anlægget på Ørnevej, idet nitratindholdet havde overskredet grænseværdien på 50 mg/l.  Tilsynsmyndigheden gav en dispensation til at benytte Ørnevej indtil det nye anlæg på Atletikvej kunne tages i drift.

Vandværket på Atletikvej blev taget i brug i december måned 2004 og anlægget på Ørnevej blev således lukket ned.

Forbrugerne under Svenstrup Vandværk bliver i dag forsynet med vand fra 1 boring i Æblehaven samt 3 boringer på Atletikvej. Der er mulighed for at udvide med yderligere 1 boring på Atletikvej. 

Atletikvej leverer i dag ca. 80 % af vandforbruget, mens Æblehaven leverer ca. 20 %.
Vi har i dag en samlet indvindingstilladelse på 175.000 m³ og med pumpekapacitet på ca. 44 m³/t, svarende til en teoretisk kapacitet på ca. 385.000 m³/år skulle Svenstrup Vandværk have en sikker forsyning af drikkevand et langt stykke ud i fremtiden.