Svenstrup Vandværk A.M.B.A.
Selskabet er et Andelsselskab med begrænset ansvar

Svenstrup Vandværk A.M.B.A.
Historie

Det nuværende Svenstrup Vandværk blev grundlagt i 1933. Leverancerne af vand var dengang til en mindre kreds af andelshavere omkring Bævervej (dengang Vandværksvej) samt Egernvej (dengang Rolighedsvej). Vandforsyningen blev klaret af 2 boringer på Bævervej helt frem til omkring 1960.

Nu tog  byggeriet af parcelhuse i Svenstrup fart og Svenstrup Vandværk blev udvidet med 1 boring med filteranlæg i Æblehaven samt 2 boringer og pumpehus på Ørnevej.
Der skulle jo bruges vand uden skelen til ressourcerne.

Vandforbruget toppede i begyndelsen af halvfemserne med 300.000m³/år.

På dette tidspunkt blev de kvalitetsmæssige krav til vandet for alvor skærpet. Dengang analyserede man for 8 stoffer. Analyser for pesticider samt andre ønskede og uønskede stoffer blev indført.  I dag analyserer man for mere end 40 stoffer


Endelig blev der indført statsafgift på vand samt lovgivningsmæssigt bestemt, at der skulle monteres vandure hos samtlige forbrugere. Ud over statsafgiften skulle der nu også betales afgift til dækning af sikkerhedsledninger mellem vandværkerne, således at vandværkerne kunne hjælpe hinanden med vandleverancer, afgift til grundvandsbeskyttelse samt gebyrer til Nordjyllands Amts grundvandsundersøgelser. Kombinationen af de installerede vandmålere samt de nye afgifter resulterede i et kraftigt fald i vandforbruget

I dag er vandforbruget faldet til ca. 140.000 m³/ år fordelt på 1.111 forbrugere.

Analyserne for pesticider medførte, at de ældste boringer på Bævervej blev taget ud af drift i 1997. Grænseværdierne for BAM var blevet overskredet.